POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

V Politiki o varovanju osebnih podatkov, ki je v nadaljevanju, vam predstavljamo, katere vaše osebne podatke obdeluje družba Estrada storitve d.o.o., kakšen je namen obdelave in tudi kakšne so vaše pravice v zvezi z obdelavo podatkov.

 

 1. Uvodno določilo

Estrada storitve d.o.o. spoštuje vaše zaupanje, ki ga izkazujete s tem, ko nam posredujete in dovoljujete uporabo vaših osebnih podatkov. S tem dokumentom oziroma Politiko varovanju osebnih podatkov vas seznanjamo z nameni in podlago obdelav osebnih podatkov s strani družbe Estrada storitve d.o.o. ter vašimi pravicami na tem področju.

 1. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Upravljalec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem dokumentom je Estrada storitve d.o.o., Luize Pesjakove ulica 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Estrada).

V Estradi je bila imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na  elektronskem naslov info@lycon.si .

 1. Namen in podlaga za obdelavo osebnih podatkov
 1. Obdelava na podlagi pogodbe

Posameznik je z registracijo v spletni trgovini na naslovu www.lycon.si oziroma z obiskom spletne strani, ki jo upravlja Estrada, sprejel tam navedene splošne pogoje poslovanja in s tem sklenil pogodbo z Estrado. Na navedeni podlagi Estrada izvaja naslednje obdelave:

Bonitetni sistem: identifikacija posameznika, dodeljevanje popustov, do katerih so upravičeni registrirani uporabniki, izvajanje reklamacijskih postopkov, odkrivanje zlorab, obveščanje o pomembnih novostih in spremembah sistema, neposredno trženje ponudb izdelkov in storitev, neposredno trženje izdelkov in storitev partnerjev. Osebne podatke zgolj v obsegu, ki je potreben za izvajanje obdelave, posredujemo pogodbenim obdelovalcem ter podjetjem, ki Estradi nudijo informacijsko podporo delovanja sistema spletne trgovine.

Estrada – spletni naslov: registracija in identifikacija ob ponovnem obisku spletišča, neposredno trženje. 

Spletna trgovina: izvedba spletnega nakupa, obveščanje o statusu naročila, dostava, izvedba plačila, dodeljevanje ugodnosti, izvajanje reklamacijskih postopkov, odkrivanje zlorab, izvajanje reklamacijskih postopkov. Podatke o naslovu posredujemo podjetju za dostavo blaga.

Sodelovanje v nagradnih igrah: Kadar sodelujete v kateri od nagradnih iger, ki jih organizira Estrada, v okviru prijave k sodelovanju v nagradni igri posredujete vaše osebne podatke. Te podatke obdelujemo za namen izvedbe nagradne igre in v okviru nagradne igre za podelitev nagrad. Podatki so ime in priimek, naslov, e-naslov, telefonska številka, letnica rojstva, davčna številka (samo v primeru dobljene nagrade).

 1. Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Estrada lahko obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitega interesa, ali interesa tretje osebe, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika.

Na podlagi zakonitega interesa Estrada izvaja naslednje obdelave:

Bonitetni sistem: analiza nakupnih podatkov v psevdonimizirani obliki za sprejemanje strateških in taktičnih odločitev, analiza nakupnih podatkov v anonimizirani obliki za posredovanje podatkov dobaviteljem, kontaktiranje posameznika z namenom anketiranja na temo bonitetnega sistema ali ponudbe izdelkov in storitev, neposredno trženje tudi na podlagi analiz osebnih podatkov, pri čemer se uporabijo le osnovni podatki o višini nakupa, načinu plačila in datumu.

Spletna trgovina:  Prednostni prikaz v preteklosti kupljenih izdelkov posameznega kupca v Spletni trgovini, neposredno trženje, analiza nakupnih transakcij v psevdonimizirani obliki za sprejemanje strateških in taktičnih odločitev.

 1. Obdelava na podlagi privolitev 

Estrada lahko izvaja obdelavo osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika v primerih, ko obdelave zajamejo večji obseg osebnih podatkov, in sicer s področja nakupnih navad.

Estrada obdeluje podatke na podlagi privolitve za naslednje tri namene:

Privolitev za uporabo podatkov iz nakupnih podatkov za namen proučevanja nakupnih navad in posledično ciljnega trženja. Tako je posameznik upravičen do posebnih, prilagojenih ponudb in ugodnosti.

Privolitev za uporabo podatkov iz pristopnice, podatkov iz nakupljenih izdelkov ter uporabe Estradinih spletišč in mobilnih aplikacij za povabilo k sodelovanju v tržnih raziskavah in posredovanje rezultatov v anonimizirani obliki partnerjem in dobaviteljem.

Privolitev za uporabo telefonske številke in elektronskega naslova za  pošiljanje informacij in ponudb o izdelkih in storitvah, ki jih ponuja Estrada in njeni poslovni partnerji.

Pri obdelavah na podlagi privolitev lahko Estrada uporablja tudi podatke o nakupljenih izdelkih in koriščenih ugodnostih.

Posameznik lahko obdelavo osebnih podatkov na osnovi privolitev odda in prekliče kadarkoli in sicer pisno, na naslov: Estrada storitve d.o.o., Luize Pesjakove ulica 9, 1000 Ljubljana ali elektronsko na naslov info@lycon.si .

 1. Rok hrambe osebnih podatkov

Roki hrambe se razlikujejo glede na zbirko osebnih podatkov, in sicer:

 • Bonitetni sistem: podatki o vsebini nakupa se hranijo največ 4 leta.
 • Estrada spletišče: podatki o aktivnostih na Estrada spletiščih se hranijo 5 let, pri čemer se podatki o vsebini nakupa hranijo največ 4 leta.
 • Spletna trgovina:  podatki o vsebini nakupa se hranijo največ 4 leta.
 • Sodelovanje v nagradni igri: podatki o sodelujočih se hranijo 1 leto po zaključku nagradne igre oziroma 10 let v primeru prejema nagrade.
 1. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. Estrada pred izvrševanjem pravice preveri identiteto posameznika, ki uveljavlja svoje pravice. Posameznik mora svojo zahtevo po seznanitvi oddati pisno, na e-naslov info@lycon.si .

Izpolnitev upravičene zahteve Estrada opravi v roku 30 dni od prejema, v primeru kompleksnosti zahteve oziroma večjega števila zahtev pa se lahko rok izpolnitve podaljša še za dva meseca. Estrada o takem podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.

 1. Pravica dostopa do podatkov: Posameznika se na njegovo zahtevo seznani, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:
 • vrste osebnih podatkov;
 • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • roki hrambe;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave – osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki ali obstoj pravice do   ugovora k taki obdelavi;
 • pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

 

 1. Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Estrada popravi netočne

podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.

 1. c) Pravica do izbrisa podatkov: Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:
 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in, kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.
 1. d) Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar podatki niso točni, ali pa je obdelava nezakonita.
 1. e) Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval Estradi, pri čemur obdelava teh podatkov temelji na podlagi pogodbe ali privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
 1. f) Pravica do ugovora: Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov. Ta pravica se nanaša le na obdelavo osebnih podatkov, ki jo Estrada izvaja na podlagi legitimnega interesa, ki prevlada nad interesi potrošnika, torej obdelave z namenom kontaktiranja za izvajanje anketiranja ter neposredno trženje v primeru uporabe zgolj osnovnih podatkov.
 2. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov info@lycon.si ali po pošti na naslov: Estrada storitve d.o.o., Luize Pesjakove ulica 15, 1000 Ljubljana.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

 1. Veljavnost politike

Ta politika je objavljena na spletnem naslovu www.lycon.si

Datum zadnje posodobitve 10.11.2020