POLITICI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

U Politici zaštite osobnih podataka u nastavku, obrazlažemo vam koje vaše osobne podatke obrađuje društvo Estrada storitve d. o. o., koji je cilj obrade te koja su vaša prava u vezi s obradom podataka.

 

 1. Uvodna odredba

Estrada storitve d. o. o. poštuje vaše povjerenje koje iskazujete time što nam posredujete svoje podatke i dopuštate njihovu obradu. Ovim dokumentom odnosno Politikom zaštite osobnih podataka upoznajemo vas s ciljevima i temeljima za obradu osobnih podataka od strane društva Estrada storitve d.o.o. te vašim pravima na tom području.

 1. Voditelj i ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka

Voditelj osobnih podataka koji se obrađuju u skladu s ovim dokumentom je Estrada storitve d. o. o., Luize Pesjakove ulica 9, 1000 Ljubljana (u nastavku: Estrada).

Poduzeće Estrada imenovalo je povjerenika za zaštitu podataka, koji je dostupan na adresi elektroničke pošte info@lycon.si .

 1. Svrha i temelj za obradu osobnih podataka

1. Obrada na temelju ugovora

Registracijom u mrežnoj trgovini na adresi  www.lycon.si odnosno posjetom mrežnoj stranici kojom upravlja Estrada, pojedinac prihvaća ondje navedene opće uvjete poslovanja i time sklapa ugovor s poduzećem Estrada. Na temelju toga Estrada provodi sljedeće obrade:

Sustav pogodnosti: identifikacija pojedinca, dodjeljivanje popusta na koje imaju pravo registrirani korisnici, izvođenje reklamacijskih postupaka, otkrivanje zlouporaba, obavještavanje o važnim novostima i promjenama sustava, direktni marketing proizvoda i usluga partnera. Osobne podatke posredujemo ugovornim izvršiteljima obrade i poduzećima koja Estradi pružaju informacijsku podršku za rad sustava mrežne trgovine samo u opsegu koji je potreban za izvedbu obrade.

Estrada – mrežna adresa: registracija i identifikacija kod ponovnog posjeta mrežnoj stranici, direktni marketing.

Mrežna trgovina: izvedba kupnje na mreži, obavještavanje o statusu narudžbe, dostava, izvedba plaćanja, dodjeljivanje pogodnosti, izvođenje reklamacijskih postupaka, otkrivanje zlouporaba. Podatke o adresi posredujemo poduzeću za dostavu robe.

Sudjelovanje u nagradnim igrama: Kad sudjelujete u nekoj od nagradnih igara koje organizira Estrada, u okviru prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri posredujete svoje osobne podatke. Te podatke obrađujemo u svrhe izvedbe nagradne igre i okviru nagradne igre za dodjeljivanje nagrada. Podaci su ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, telefonski broj, godina rođenja, porezni broj (samo u slučaju osvajanja nagrade).

 1. Obrada na temelju legitimnog interesa

Estrada može obrađivati osobne podatke na temelju legitimnog interesa ili interesa treće osobe, osim kad na takvim interesima prevladaju interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca.

Na temelju legitimnog interesa Estrada izvodi sljedeće obrade:

Sustav pogodnosti: analiza podataka o kupnji u pseudonimiziranom obliku za donošenje strateških i taktičkih odluka, analiza podataka u anonimiziranom obliku za posredovanje podataka dobavljačima, kontaktiranje pojedinca s ciljem anketiranja na temu sustava pogodnosti ili ponude proizvoda i usluga te također direktni marketing na temelju analize osobnih podataka, pri čemu se koriste samo osnovni podaci o visini kupnje, načinu plaćanja i datumu.

Mrežna trgovina:  Prioritetni prikaz u proizvoda koje je pojedini kupac prethodno kupio u mrežnoj trgovini, direktni marketing, analiza transakcija kupnje u pseudonomiziranom obliku za donošenje strateških i taktičkih odluka.

 1. Obrada na temelju privole 

Estrada može izvoditi obradu osobnih podataka na temelju privole pojedinca u slučajevima kad obrade obuhvaćaju veći opseg osobnih podataka, i to s područja kupovnih navika.

Estrada obrađuje podatke na temelju privole za sljedeće tri svrhe:

Privola za uporabu podataka koja se odnosi na podatke o kupnji, u svrhe proučavanja kupovnih navika te posljedično ciljnog marketinga. Time pojedinac dobiva pravo na posebne, prilagođene ponude i pogodnosti.

Privola za uporabu podataka iz pristupnice, podataka iz kupljenih proizvoda te uporabe Estradinih mrežnih stranica i mobilnih aplikacija za pozivanje na sudjelovanje u tržišnim istraživanjima i posredovanje rezultata u anonimiziranom obliku partnerima i dobavljačima.

Privola za uporabu telefonskog broja i elektroničke adrese za slanje informacija i ponuda o proizvodima i uslugama koje nude Estrada i njeni poslovni partneri.

Kod obrada na temelju privole, Estrada također može koristiti podatke o kupljenim proizvodima i korištenim pogodnostima.

Obradu osobnih podataka na temelju privole pojedinac može predati i opozvati u bilo kojem trenutku, i to u pismenom obliku, na adresu: Estrada storitve d.o.o., Luize Pesjakove ulica 9, 1000 Ljubljana, ili elektroničkim putem na adresu info@lycon.si .

 1. Rok čuvanja osobnih podataka

Rokovi čuvanja razlikuju se ovisno o zbirci osobnih podataka, i to:

 • Sustav pogodnosti: podaci o sadržaju kupnje čuvaju se najviše 4 godine.
 • Estrada mrežne stranice: podaci o aktivnostima na mrežnim stranicama Estrade čuvaju se 5 godina, pri čemu se podaci o sadržaju kupnje čuvaju najviše 4 godine.
 • Mrežna trgovina:  podaci o sadržaju kupnje čuvaju se najviše 4 godine.
 • Sudjelovanje u nagradnoj igri: podaci o sudionicima čuvaju se 1 godinu nakon završetka nagradne igre, odnosno 10 godina u slučaju osvajanja nagrade.
 1. Prava pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka

Pojedinci imaju niz prava u vezi s osobnim podacima. Estrada prije ostvarivanja prava provjerava identitet pojedinca koji ostvaruje svoja prava. Pojedinac svoj zahtjev o informiranju o pravima predati pismeno, na adresu e-pošte info@lycon.si .

Ispunjavanje opravdanog zahtjeva Estrada izvršava u roku od 30 dana od primitka, a u slučaju kompleksnosti zahtjeva odnosno većeg broja zahtjeva, rok za ispunjavanje se može produljiti za još dva mjeseca. Estrada o takvom produljenju i razlozima za njega obavijesti pojedinca.

 1. Pravica pristupa podacima: Pojedinca se na njegov zahtjev informira o tome obrađuju li se u vezi s njime osobni podaci, i kad se podaci obrađuju, posredujemo sljedeće informacije:
 • vrste osobnih podataka;
 • kategorije korisnika kojima su bili ili će biti otkriveni osobni podaci;
 • rokovi čuvanja;
 • postojanje prava da se od voditelja zahtijeva korekcija ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade – osobnih podataka u vezi s pojedincem na kojega se osobni podaci odnose, ili postojanje prava na prigovor na takvu obradu;
 • pravo na ulaganje pritužbe povjereniku za informiranje;
 • kad osobni podaci nisu prikupljeni od pojedinca, sve raspoložive informacije u vezi s izvorom podataka;
 • postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući oblikovanje profila te informacije o razlozima za njega, kao i značenje i predviđene posljedice takve obrade za pojedinca.
 1. Pravo na korekcije: Pojedinac može u bilo kojem trenutku zahtijevati da Estrada korigira netočne podatke ili dopuni nepotpune podatke koji se na njega odnose.
 2. c) Pravo na brisanje podataka: Pojedinac može zahtijevati da se njegovi osobni podaci izbrišu u sljedećim slučajevima:
 • kad osobni podaci nisu više potrebni u svrhe za koje su bili prikupljeni ili na bilo koji drugi način obrađivani;
 • kad pojedinac opozove privolu na temelju koje se odvija obrada i kad za obradu ne postoji nijedan drugi pravni temelj;
 • kad pojedinac uloži prigovor na obradu osobnih podataka, a za njihovu obradu ne postoje nikakvi prevladavajući zakoniti razlozi;
 • kad su podaci bili obrađivani nezakonito;
 • kad se osobni podaci moraju izbrisati za ispunjenje pravne obveze u skladu s pravom EU ili slovenskim pravom.
 1. d) Pravo na ograničenje obrade: Pojedinac može zahtijevati da se obrada podataka koji se odnose na njega ograniči, kad podaci nisu točni ili je obrada nezakonita.
 2. e) Pravo na prenosivost podataka: Pojedinac može zahtijevati ispis podataka koje je posredovao Estradi, pri čemu se obrada tih podataka temelji na ugovoru ili privoli i obrada se izvodi automatiziranim sredstvima.
 3. f) Pravo na prigovor: Pojedinac može prigovoriti obradi osobnih podataka. To pravo odnosi se samo na obradu osobnih podataka koju Estrada izvodi na temelju legitimnog interesa koji prevladava nad interesima potrošača, dakle obrade s ciljem kontaktiranja za izvođenje anketiranja te direktni marketing u slučaju uporabe samo osnovnih podataka.
 4. Pravo na ulaganje pritužbe u vezi s obradom osobnih podataka

Eventualnu pritužbu u vezi s obradom osobnih podatka pojedinac može  poslati na adresu elektroničke pošte info@lycon.si ili poštom na adresu: Estrada storitve d.o.o., Luize Pesjakove ulica 15, 1000 Ljubljana.

Svaki pojedinac na kojega se odnose osobni podaci isto tako ima pravo uložiti pritužbu neposredno povjereniku za informiranje, ako misli da se obradom osobnih podataka u vezi s njime krši važeće zakonodavstvo.

 1. Valjanost politike

Ova politika objavljena je na mrežnoj adresi www.lycon.si

Datum zadnjeg ažuriranja: 10. 11. 2020.